این حقیقت که سرعت نور در خلا ثابت است (300000 Km/s)، یکی از پایه های اساسی علم فیزیک است اما به تازگی دانشمندان فیلیپینی موفق به تغییر سرعت نور در خلا شده اند.

کاهش سرعت نور لینک کامل خبر


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,